Terapia podstawowa 6 - tygodniowa

Jedynym właściwym i skutecznym sposobem na zatrzymanie uzależnienia jest terapia stacjonarna. Podczas terapii pomożemy Ci dokonać szeregu zmian niezbędnych do radzenia sobie w życiu codziennym bez sięgania po narkotyki. Damy Ci wiedzę na temat uzależnienia, jego objawów, przebiegu, konsekwencji i wpływu na wszystkie sfery życia. Nauczymy Cię metod rozpoznawania i pokonywania głodu narkotykowego.
Terapia ma na celu wzmocnienie motywacji i przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, wypracowanie asertywności i odbudowanie relacji z bliskimi.

Terapia podstawowa dla pracujących.

Jest to oferta skierowana do osób, które mimo uzależnienia pracują zawodowo i nie mogą sobie pozwolić na stacjonarny pobyt w Ośrodku. Dzięki naszej propozycji osoby zainteresowane w trakcie 10 zjazdów weekendowych mogą zrealizować program terapii podstawowej i otrzymać zaświadczenie o jej ukończeniu.

Terapia pogłębiona (po odbytej terapii podstawowej) – 2 – tygodniowa

Oferta ta skierowana jest do osób, które ukończyły program terapii podstawowej i zdobyły wiedzę i motywacje do zmiany stylu życia ale potrzebują pomocy w radzeniu sobie z zachowaniem abstynencji.

Zagadnienia terapii pogłębionej:

W terapii pogłębionej terapeuta zwraca szczególną uwagę na sposoby umożliwiające osiąganie celu, zasoby , możliwości zmiany. Pomaga w kreowaniu pozytywnego myślenia i wzmacnianiu poczucie zaradności.

Terapia weekendowa (po odbytej terapii podstawowej)

Po odbytej terapii podstawowej dajemy możliwość podjęcia terapii weekendowej osobom, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie w abstynencji. Oferta ta skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, którym zależy na intensywnej terapii w czasie wolnym. Celem terapii jest poprawienie jakości życia, zwiększenie zdolności utrzymania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych.

Terapia motywująca 1 – tygodniowa

Jest skierowana do osób, które maja wątpliwości co do podjęcia terapii w systemie stacjonarnym. Celem terapii jest pomoc osobom zainteresowanym określić ich potrzeby, dać nadzieję i wiedzę potrzebną do podejmowania właściwych wyborów, podpowiedzieć jakie kroki można podjąć by zatrzymać uzależnienie.

Terapia dochodząca

To forma terapii skierowana do osób , które widzą , że maja problem z kontrolowanym graniem. Celem terapii jest budowanie motywacji do zmiany stylu życia, rozpoznanie emocji od których narkotyki pozwalają nam się uwolnić i nauczenie się radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Ten rodzaj terapii polega na indywidualnych spotkaniach z terapeutą. Częstotliwość i charakter spotkań uzgadniany jest podczas pierwszej konsultacji.

ul. Piaskowa 126
97-200 Tomaszów Mazowiecki
vilanow@vilanow.pl
(+48) 690 690 079
(+48) 786 024 019