Terapia podstawowa 4-tygodniowa

Terapia ta jest jedną z najskuteczniejszych metod walki z uzależnieniem. Skierowana jest do osób, które sobie z nałogiem nie radzą i potrzebują pomocy oraz wsparcia specjalistów. Terapia zapewnia całodobową opiekę i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Ma na celu całkowitą abstynencję. Podczas terapii osoba uzależniona poznaje podłoże swojego problemu, uczy się metod pokonywania głodu alkoholowego, zdobywa umiejętności społeczne i emocjonalne. Terapia ma na celu wypracowanie asertywności i odbudowanie relacji z bliskimi. Poprzez terapię nauczymy Cię przyjąć odpowiedzialność za własne zachowania, radzić sobie w codziennych sytuacjach oraz ze stresem bez sięgania po alkohol.

Leczenie ma na celu pomoc w sposobie myślenia i zachowania przy współpracy z terapeutą, którego zadaniem jest wyjaśniać, doradzać, wspierać i motywować do aktywnych zmian.

Terapia podstawowa dla pracujących.

Jest to oferta dla osób, które mimo uzależnienia pracują zawodowo i nie mogą sobie pozwolić na stacjonarny pobyt w Ośrodku.

Dzięki naszej propozycji osoby zainteresowane w trakcie 10 zjazdów weekendowych mogą zrealizować program terapii podstawowej i otrzymać zaświadczenie o o jej ukończeniu.

Terapia weekendowa (po odbytej terapii podstawowej)

Po odbytej terapii podstawowej dajemy możliwość podjęcia terapii weekendowej osobom, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z utrzymaniem abstynencji.

Oferta ta skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, którym zależy na intensywnej terapii w czasie wolnym.

Terapia pogłębiona (po odbytej terapii podstawowej) – 2 tygodniowa

Oferta ta skierowana jest do osób, które ukończyły program terapii podstawowej i zdobyły wiedzę o chorobie i motywacje do zmiany stylu życia ale potrzebują pomocy w radzeniu sobie z zachowaniem abstynencji.

Zagadnienia terapii pogłębionej:

Terapia motywująca 1 – tygodniowa

Jest skierowana do osób, które mają wątpliwości co do podjęcia terapii. Pomoże on osobom zainteresowanym określić potrzeby, da nadzieje i wiedzę potrzebną do podejmowania właściwych wyborów, podpowie jakie kroki można modjąć by wyjść z nałogu.

Terapia dochodząca

Ta forma terapii skierowana jest do osób, które zauważają, że mają problem z kontrolowaniem picia. Celem terapii jest budowanie motywacji do zmiany stylu życia, rozpoznanie emocji, od których alkohol pozwala nam się uwolnić i nauczenie się radzenia w różnych sytuacjach życiowych.

Ten rodzaj terapii polega na indywidualnych spotkaniach z terapeutą. Częstotliwość i charakter spotkań uzgadniany jest na pierwszej konsultacji.

ul. Piaskowa 126
97-200 Tomaszów Mazowiecki
vilanow@vilanow.pl
(+48) 690 690 079
(+48) 786 024 019